Go to Top

Tractaments

Una vegada realitzada l’avaluació, s’inicia el tractament amb tècniques terapèutiques basades principlament en la Psicologia cognitivo-conductual.

Els principals tractaments que es treballen son els següents:

Trastorns de l’estat d’ànim

El ritme de vida actual amb les exigències que comporta, fa que moltes vegades, la nostra manera de fer vagi canviant i les emocions negatives dominin sobre les positives. A vegades ni nosaltres mateixos en som conscients i ens ho diuen els que ens envolten.  Altres vegades ens en donem compte quan això ja ens fa patir molt i es manifesta en forma de:

  • – Angoixa, crisi d’ansietat, estrés negatiu, pors, etc.
  • – Tristesa, depressió, catastrofisme, etc.

Dol i pèrdues: Tots els humans patim, en major o menor mesura durant la nostra vida, el dol per una pèrdua. El dol és universal, però, la durada i l’expressió del mateix varia entre els diferents grups culturals i entre les diferents persones. Cal entendre el dol com un procés en moviment, amb canvis i múltiples possibilitats d’expressió i no com un estat estàtic amb límits rígids. El dol representa una alteració de l’estat de salut i benestar de la persona que necessita un període de temps per recuperar l’equilibri psicològic. És un procés adaptatiu natural, encara que en determinades circumstàncies pot arribar a ser patològic. És en aquests casos, principalment, quan es necessita d’intervenció especialitzada. ( En Psicologia, entenem com a dol, la pèrdua d’un esser estimat, de la feina, divorci, salut.

Fobies: Algunes vegades la nostra vida es veu afectada i limitada per pors exagerades que no ens permeten actuar com ens agradaria, per  exemple quan la por a volar en avió ens impedeix fer aquest viatge que tant ens il·lusiona,  la por a pujar a un ascensor, als espais amb molta gent, a certs animals, a parlar en públic. Podem superar-ho amb l’ajut de tècniques psicològiques validades científicament i que actualment es tracten també amb tecnologies audiovisuals.

TOC (obssessions i compulsions): Si els dubtes, preocupacions, idees persistents, conductes rituals, interfereixen d’una manera excessiva en el funcionament de  la vida diària i produeixen malestar significatiu o dificultats en l’àrea familiar, social o laboral, estem davant d’una patologia ansiosa, força freqüent (2% de la població) i que necessita tractament per recuperar una altre vegada la llibertat de la nostra ment, del nostre temps, en resum, de la nostra vida.

Trastorns de personalitat: dependència, evitativa, paranoide, TLP, etc.

Tratamientos de trastornos de personalidad

Seguint criteris establerts científicament, el terapeuta avaluarà l’existència o no d’un trastorn de personalitat en el client, i això farà que el tractament del problema tingui diferents aplicacions de practiques psicològiques i es contempli també la necessitat si es el cas, d’ajudar-se amb psicofàrmacs. Es tracta de trets de personalitat desadaptatius, que causen molèsties subjectives, deteriorament significatiu del funcionament social o laboral, o les dues coses.

Normalment s’estableixen de forma crònica des de l’adolescència i es manifesten en un ampli ventall de situacions. Moltes vegades la persona no n’és conscient i culpa als demés de les seves pròpies dificultats.

Teràpia de parella i disfuncions sexuals

Tratamientos de pareja

Les relacions de parella també estan sotmeses a l’evolució del temps i en  les seves diferents etapes, ens trobarem nous ensurts que no sempre seran ben acceptats ( festeig,  paternitat/maternitat, separació, divorci,  famílies reconstituïdes, vellesa, viduïtat, etc.).

Des d’un punt de vista, el més imparcial i confidencial possible, el psicòleg pot ajudar a cada un dels membres de la parella a trobar el seu rol més adequat i gaudir així de la vida en comú.

Trastorn de la son (de conciliació, desvetllament)

Tratamientos para trastornos del sueño

Mitjançant una exploració exhaustiva dels factors fisiològics, psicològics i ambientals, es busca la causa del insomni i el que el manté. Després amb  l’aplicació de tècniques adequades, s’intenta restablir la conducta del son d’una manera natural.

Al igual que en el tractament de l’angoixa, prenen importància també les diferents tècniques de relaxació que aplicarem.

Aprenentatge d’habilitats socials:  timidesa, inseguretat, desenvolupament personal, coaching

Tratamientos habilidades sociales Segons la nostra naturalesa podem tenir més o menys qualitats per relacionar-nos amb les demes persones del nostre entorn (familiar, laboral, social).

La conducta socialment habilidosa és la que expressa sentiments, desitjos, opinions o drets d’un individu, d’una manera adequada a la situació, respectant aquestes conductes en els demés i normalment solvatant els problemes immediats de la situació, mentre minimitza la probabilitat de futurs problemes.

Problemes d’autoestima

Tratamientos para personas mayores

La educació que hem rebut i com hem viscut aquestes circumstàncies,  influeix en la formació de la nostra autoestima, i encara que aquesta no creï problemes directament, es bo educar-la, prevenint així molts problemes tant en l’àrea personal com en la de parella, laboral o social. Sentiments de culpa, de vergonya, inseguretat,  fan difícil que puguem superar les dificultats i que veiem el futur amb angoixa i el passat amb tristesa. Canviar aquests pensaments sobre nosaltres mateixos ens apropa al desitjat benestar. Ensenyar als pares com educar als fills petits o adolescents, per tal de formar-los en una bona autoestima i garantir així un millor futur, és també un dels serveis que ofereix la psicologia.

Assessorament a pares

Tratamientos de familia

Quan la conducta dels fills, independentment de la seva edat, no és l’adequada, és molt efectiu, una vegada fet el diagnòstic al fill@,  donar eines i pautes als pares per tal de modificar les conductes disruptives. D’aquesta manera s’avança cap a la consecució d’un entorn familiar agradable i positiu, aconseguint també l’adequat desenvolupament del menor.

Persones grans

Tratamientos para personas mayores En aquesta etapa de la vida, a vegades costa fer un afrontament adequat dels canvis que comporta: jubilació, deteriorament cognitiu o físic, soledat.

Una vegada hem avaluat si aquest procés és o no patològic, treballarem per millorar-lo, amb una adequada estimulació de les funcions cognitives, físiques, socials.

Trastorns de l’alimentació: anorèxia, bulímia, etc.

Tratamientos para trastornos alimenticios A vegades en el nostre comportament cap als aliments, es veu reflectit un cert malestar intern. Preocupacions que trenquen l’equilibri i estabilitat emocional i que, segons el grau, provoquen un augment cada vegada més gran del malestar.

L’estudi del perquè del procés i facilitar pautes per instaurar noves conductes més adaptatives, ens ajudaran a resoldre el problema.

Addiccions

adicciones

Quan l’objecte a aconseguir domina la nostra voluntat, podem parlar d’addicció, be sigui químic (alcohol, tabac, drogues legals o il·legals, aliments, estimulants,..) o sigui social (compres, Internet, sexe, imatge corporal).

Que fa que a unes persones els hi costi mes que a altres controlar els seus impulsos addictius?

Que és la força de voluntat?  Podem recuperar la llibertat d’elegir a on portar la nostra vida?